Valmennuskurssit lääketieteelliseen

26.01.2015–13.05.2015 Oulu

Aika ja paikka

26.1.–13.5.2015 Oulu

 • valitse yksi, kaksi tai kolme kurssia
 • hinnat: Biologia ja Kemia 350 € / kurssi ja Fysiikka 430 € tai koko paketti 850 €
 • opetusta yht. 145 t sekä tuutortapaamisia
 • opetus pääasiallisesti arki-iltaisin klo 16.30 alkaen
 • harjoituskoe (5 t)
 • monipuoliset kurssitehtävät + valmistavat ja lisätehtävät
 • asiantuntevat ja kokeneet opettajat
 • verkko-oppimisympäristö 
 • tuutoreina lääketieteen opiskelija ja valmis lääkäri

Valmennuskurssit lääketieteelliseen tiedekuntaan koostuvat kolmesta osasta (biologia, fysiikka ja kemia), joista opiskelijoilla on mahdollisuus valita haluamansa kurssit. Biologian ja kemian kurssit ovat laajuudeltaan 45 oppituntia, fysiikan kurssin laajuus on 55 t.

Kurssien tuutoreina toimivat lääketieteen opiskelija sekä lääketieteen lisensiaatti Tapio Räihä. Opiskelija kertoo tuutortapaamisissa omasta hakuprosessistaan, pääsykokeesta sekä opiskelusta lääkiksessä. Tapio kertoo tapaamisissaan pääsykokeen ja lääkärin työn yhteneväisyyksistä ja eroista sekä käy läpi kurssien aikana esiin nousseita lääketieteellisiä kysymyksiä ja ongelmia käytännön lääkärin työn näkökulmasta.

Kouluttaja

Biologia: FT Kati Rautavuoma
Fysiikka: FM Marjut Toppi
Kemia: FM Niko Ruuskanen
Tuutorit: LL Tapio Räihä ja lääketieteen opiskelija

Tavoitteet

Miksi valmennuskurssille?

 • Lääketieteen alan valintakoevaatimuksena on runsaasti materiaalia ja kilpailu opiskelupaikoista on tiukkaa. Valmennuskurssin tarkoituksena on ohjata valintakokeeseen osallistuvien valmistautumista siten, että he omaksuvat oikeanlaisen lukutekniikan ja oppivat tunnistamaan laajasta materiaalista valintakokeen kannalta olennaisimmat asiat. 
 • Kurssilaisia ohjataan myös oikeanlaisen vastaustekniikan hallitsemiseen, jotta vastaaminen valintakoetyyppisiin kysymyksiin kehittyisi rutiininomaiseksi. 
 • Valmennuskurssien ajan opiskelun tukena työskennellään verkko-oppimisympäristössä. Viestipisteessä voi kysellä neuvoa, tehdä tehtäviä, tutustua lisämateriaaliin yms. varsinaisten opetusaikojen ulkopuolella. 
 • Järjestämme kurssien loppupuolella kurssien yhteisen harjoituskokeen. Koe arvostellaan ja tehtävät käsitellään seuraavilla opetuskerroilla.
 • Tuutorit neuvovat kurssilaisia valmennuskurssien eri vaiheissa ja tsemppaavat kurssien alusta pääsykokeisiin.

Kevään 2015 opiskelijavalinta lääketieteelliseen tiedekuntaan

Koulutusohjelmiin haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika kevään 2015 päävalintoihin on 17.3.–9.4.2015.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien valintakoe järjestetään 20.5.2015 klo 9.00–14.00.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

 • Luku 5.7 Biologia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 129–135
 • Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1–8), opetussuunnitelman sivut 143–149
 • Luku 5.10 Kemia (kurssit 1–5), opetussuunnitelman sivut 151–155

Hakuopas vuodelle 2015 julkaistaan vuoden 2014 loppupuolella.

Sisältö

Tervetuloa avoimeen infotilaisuuteen maanantaina 26.1.2015 klo 16.30!
Tilaisuus järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla osoitteessa Torikatu 22 A, 2. krs, Oulu.

Infossa tapaat opettajat ja tuutorit sekä kuulet kurssien ja tuutortapaamisten sisällöistä tarkemmin. Illan päätteeksi lääketieteen opiskelija kertoo kokemuksiaan pääsykokeisiin valmistautumisesta ja osallistumisesta.


LÄÄKIKSEN VALMENNUSKURSSIEN ALUSTAVA OHJELMA:

Biologia (45 t)
Aika: Infotilaisuus ma 26.1. klo 16.30–19.00, opetus ke 28.1., 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4. ja 22.4. klo 16.30–19.00, la 25.4. klo 9.00–14.00 (harjoituskoe), ke 29.4., 6.5. ja 13.5.2015 klo 16.30–19.00
Sisältö: Kurssilla käydään läpi kaikki lukion biologian kurssit 1–5, mutta ajallisesti keskitytään kurssien 2 (solu ja perinnöllisyys), 4 (ihmisen biologia) ja 5 (bioteknologia) asiakokonaisuuksiin. Ekologiaa käsittelevien kurssien 1 ja 3 aiheet kerrataan myös, ja näiden yhteydessä painotetaan elinympäristömme vaikutuksia ihmisen ja kehon toimintoihin, sekä käydään läpi evoluution perusteet; sen mistä olemme kehittyneet. Kurssilla pyritään tarkastelemaan ihmiskehoa sekä yhtenä kokonaisuutena että osana isompaa kokonaisuutta, jossa kehon rakenteet ja toiminnot solu- ja molekyylitasolta alkaen ovat yhteydessä toisiinsa ja joihin vaikuttavat myös ympäristöstämme lähtöisin olevat tekijät. Pääasiallisina opetusmenetelminä ovat vuorovaikutteiset luennot ja harjoitustehtävät, joita tehdään itsenäisesti, pareittain ja myös koko ryhmän voimin. Vanhoja lääketieteen pääsykoetehtäviä käydään soveltuvin osin läpi mahdollisimman paljon ja samalla harjoitellaan koevastausten kirjoittamista. Kurssille jaettava ennakkomateriaali sisältää lukion kurssikirjoihin perustuvan yhteenvedon kunkin luennon aiheista ja ennakkotehtäviä, joiden avulla valmistautuminen tulevaan luentoon on tehokkaampaa.
Opettaja: FT Kati Rautavuoma

Fysiikka (55 t)
Aika: Infotilaisuus ma 26.1. klo 16.30–19.00, opetus to 29.1., ma 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., to 9.4., ma 13.4. ja 20.4. klo 16.30–19.30, la 25.4. klo 9.00–14.00 (harjoituskoe), ma 27.4., 4.5. ja 11.5.2015 klo 16.30–19.30
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion fysiikan oppimäärää. Aiheina ovat viisi fysiikan osa-aluetta: mekaniikka, lämpöoppi, sähkö- ja magnetismioppi, aaltoliikeoppi ja moderni fysiikka. Jokaisessa osa-alueessa käydään läpi sovelluksia ihmisen fysiologiaan tai lääketieteeseen, jotta valmius lääketieteen pääsykokeisiin paranisi. Kurssin tavoitteena on hyvän laskurutiinin saavuttaminen ja fysiikan keskeisimpien asioiden oppiminen. Kurssilla painotetaan käytännön laskemista. Tunneilla lasketaan paljon ohjatusti ja itsenäisesti fysiikan ylioppilas- sekä pääsykoetehtäviä. Lisäksi kurssimateriaalista löytyy paljon tehtäviä ja esimerkkilaskuja.
Opettaja: FM Marjut Toppi

Kemia (45 t)
Aika: Infotilaisuus ma 26.1. klo 16.30–19.00, opetus ti 27.1., 3.2., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4. ja 21.4. klo 16.30–19.00, la 25.4. klo 9.00–14.00 (harjoituskoe), ti 28.4., 5.5. ja 12.5.2015 klo 16.30–19.00
Sisältö: Kemian kurssilla kerrataan lukion kurssien sisällöt. Tavoitteena on saavuttaa hyvä laskurutiini ja hallita kemian perusasiat. Kurssilla opetellaan soveltamaan peruskemiaa ihmiselimistöön ja soveltuvin osin tutustutaan biokemian perusteisiin. Kurssilla käydään läpi teoriaosuus, jonka jälkeen aiheeseen tutustutaan laskemalla ohjatusti ja itsenäisesti mm. edellisten vuosien pääsykoetehtäviä sekä ylioppilaskokeiden kemian tehtäviä.
Opettaja: FM Niko Ruuskanen


Materiaali 

Valmistavan materiaalin avulla opiskelijat saavat tai kertaavat pohjatiedot käsiteltävästä asiasta, jotta kurssin opetuskerta olisi mahdollisimman tehokas. Valmistava materiaali sisältää harjoittelutehtäviä vastauksineen ja kuvauksen siitä, mitä osallistujien olisi hyvä osata ennen varsinaista opetuskertaa. 

Kurssikertojen alussa jaetaan kurssimateriaalia, joka sisältää keskeisimmät teoriatiedot vaadittavista lukion kursseista sekä runsaasti harjoitustehtäviä.

Valmistavan ja kurssimateriaalin tehtävät yhdessä antavat hyvän teoriapohjan ja riittävän harjoittelumäärän valintakokeessa tarvittavan laskurutiinin saavuttamiseksi. Kurssimateriaali on suunniteltu juuri lääketieteellisen tiedekunnan valintakokeisiin valmentautuville. Mukana on mm. vanhoja pääsykoetehtäviä vastauksineen.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun lisätietoa-kohdassa, mille kurssille / kursseille osallistut.

Hinta

Biologia 350 €, Kemia 350 €, Fysiikka 430 € TAI koko paketti 850 €

Kursseista voit valita yhden, kaksi tai kaikki kolme.

Ilmoittaudu

12.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Infotilaisuuden (26.1.) jälkeen otamme vielä ilmoittautumisia, mikäli ryhmissä on tilaa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdystä perumisesta peritään 100 €. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään maksut kokonaisuudessaan. Lähettämiämme kurssimateriaaleja ei lunasteta takaisin eikä maksettuja kurssimaksuja palauteta.