Etusivu » Avoin korkeakouluopetus » Mitä on avoin korkeakouluopetus?

Mitä on avoin korkeakouluopetus?

Avoimella korkeakouluopetuksella tarkoitetaan yleensä yliopistojen, yliopistollisten korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen tarjoamaa kaikille avointa ja pohjakoulutuksesta riippumatonta opetusta.  Opetus vastaa sisällöiltään ja vaatimustasoltaan yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävää opetusta.

Avoimet yliopisto-opinnot aloitetaan perusopinnoista (approbatur). Perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista jatkaa aineopintoihin (cum laude approbatur). Opintokokonaisuuksien lisäksi voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät yleensä sellaisinaan siinä yliopistossa, jonka opetussuunnitelman mukaan ne on suoritettu. Opintosuoritusten vastaavuus muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on opiskelijan itsensä selvitettävä. Avoimina yliopisto-opintoina suoritetut opinnot eivät suoraan oikeuta opintojen jatkamiseen yliopistossa tai anna yliopistollista pätevyyttä.

Kesäyliopiston järjestämä talviaikainen avoin yliopisto-opetus alkaa yleensä syyskuussa ja kesäaikainen opetus toukokuussa. Opetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Ilmoittautumiset opintoihin päättyvät pääsääntöisesti 2–3 viikkoa ennen opintojen alkua. Tarkempia tietoja opinnoista, ilmoittautumisajoista ja opetusaikatauluista löydät kunkin koulutuksen esittelystä.