Siirtotentit

Jos opiskelija opiskelee jossain muualla kuin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa, hänellä on mahdollisuus osallistua maksulliseen siirtotenttiin, mikäli tenttipäivät sopivat kesäyliopiston ohjelmaan. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että tenttikysymykset lähetetään ajoissa sen kesäyliopiston toimipaikkaan, jossa hän tentin suorittaa. Siirtotenteistä perittävät maksut vaihtelevat toimipaikoittain.

Suunnitellessasi siirtotenttiä ota yhteyttä kesäyliopistoon hyvissä ajoin, ks. Yhteystiedot.