Uusi varhaiskasvatuslaki

17.02.2015 Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ti 17.2.2015 klo 12.00-16.00

Ylivieskassa, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa

Kouluttaja

OTT, varatuomari Sami Mahkonen

Tavoitteet

 ”Laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle. Säädetään laki varhaiskasvatuksesta.” Näin todettiin pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa (226.2011). Kataisen hallitus ei kuitenkaan ehtinyt lunastaa tätä sitoumustaan. Vanha hallitus erosi. Ja uusi tuli omine lupauksineen tilalle: Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen hallitusohjelmassa (24.6.2014) luvattiin yleisellä tasolla saattaa päätökseen Kataisen hallituksen keskeneräisiksi jääneet uudistushankkeet eli mm. uuden varhaiskasvatuslain vieminen eduskunnan päätettäväksi.  

Tähän suuntaan viittaa vahvasti se, mitä Valtioneuvoston kanslian nettisivuilla todetaan (kohdassa Eduskunnalle vaalikauden lopulla 2014 – 2015 annettavat hallituksen esitykset): ”HE varhaiskasvatuslaiksi. Lasten päivähoidosta annettu laki (36/1973) sekä asetus (239/1973) korvattaisiin varhaiskasvatuslailla. OKM joulukuu 2014.” Tämä merkinnee sitä, että joulukuussa julkaistaan Hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Se pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriössä tehtyyn lainvalmistelutyöhön. Kukaan ei tiedä, milloin uusi laki tulisi voimaan. Yksi ajateltavissa oleva mahdollisuus on se, että laki tulisi voimaan 1.8.2015 alkaen.

Sisältö

Puolipäiväinen koulutus tähtää sen selvittämiseen, onko mahdollisesti säädettävä uusi varhaiskasvatuslaki todella täysin uusi säädös vai onko kysymys voimassa olevan päivähoitolain ja -asetuksen ajan tasalle saattamisesta. Jos ja kun voimassa oleva päivähoitolaki ja -asetus on tarkoituksena kumota, siitä myös seuraa että po. lainsäädäntöhankkeessa on perimmiltään kysymys lainsäädännön päivittämisestä.

Koulutus on muokattu kaksijakoisesti siten, että ennen taukoa käydään läpi mahdollisesti säädettävän lain taustaa, tarkoitusta ja todennäköisiä sisältöjä. Tauon jälkeen keskitytään määrättyihin yksittäiskysymyksiin.

Ensimmäinen osio

  • uuden varhaiskasvatuslain valmistelu ja säätäminen + keskustelut
  • varhaiskasvatus & varhaiskasvatuslaki & varhaiskasvatus ja laki + keskustelut
  • jo valmistuneiden säännösehdotusten tarkastelu ja arviointi + keskustelut

Toinen osio

  • lasten oikeudet vai lasten tarpeet + keskustelut
  • vanhempien ja huoltajien oikeusasema + keskustelut
  • työntekijöiden valta ja vastuu + keskustelut
  • lakisääteinen salassapitovelvollisuus + keskustelut

Hinta

95 €

Hinta sisältää koulutuksen lisäksi materiaalin sekä kahvit

Ilmoittaudu

3.2.2015 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.