TRE taso 2 –ohjaajakoulutus

27.03.2015–07.06.2015 Oulu

Sertifiointiin johtava TRE taso 2 -ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi ryhmän TRE-prosessin. TRE taso 2 -ohjaajakoulutuksen aikana syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen ryhmäohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa tuloksellisen ja turvallisen työskentelyn ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä - kehotietoisuus, läsnäolo nykyhetkessä, vuorovaikutus.

Aika ja paikka

27.3.–7.6.2015 Oulu

Kohderyhmä

Ennakkovaatimukset ennen koulutuksen aloittamista
1. Suoritettu TRE taso 1 -koulutus
2. Oma jatkuva TRE-harjoittelu
3. Suositus taso 1 -kouluttajalta tai -mentorilta jatkaa taso 2 -koulutukseen
4. Vähintään viisi TRE-sessiota asiakkaana ja viisi TRE-sessiota ohjaajana; sessioiden dokumentointi oppimispäiväkirjaan (voidaan tehdä taso 2 -koulutuksen aikana)

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä kouluttajaan.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii DI, liikkeenjohdon asiantuntija ja budovalmentaja Jyrki Rytilä, joka on sertifioitu Suomen toistaiseksi ainoaksi TRE–kouluttajaksi (TRE Level 3 Trainer) ja joka voi kouluttaa uusia TRE–ohjaajia kaikkialla maailmassa.

Sisältö

TRE taso 2 -koulutus alkaa kolmen päivän aloituskurssilla 27.–29.3.2015:

Pe 27.3.2015 klo 9.00–16.00

 • TRE, ohjaaminen ja interventiot
 • Kurssin sisällön esittely; TRE ja stressi
 • Fyysiset interventiot

La 28.3.2015 klo 9.00–16.00

 • TRE, ohjaaminen ja interventiot (osana isompaa ryhmää)
 • Polyvagaali-teoria ja TRE
 • Verbaaliset interventiot - tulviminen, jähmettyminen ja dissosiaatio

Su 29.3.2015 klo 9.00–16.00

 • TRE, ohjaaminen ja interventiot
 • Transferenssi, vastatransferenssi, kehotietoisuus, varotoimet
 • Kehon liikkeet TRE -prosessissa

Koulutukseen kuuluvat harjoitussessiot toteutetaan la–su 16.–17.5. ja la–su 6.–7.6.2015 klo 9.00–16.00 ryhmämuotoisena. 

Vaatimukset koulutuksen läpäisemiseksi

 1. Osallistuminen kolmen päivän TRE taso 2 -aloituskurssille
 2. Ohjaajakoulutuksessa pitää olla aktiivisesti mukana vähintään kolme kuukautta tai kunnes henkilökohtainen TRE-prosessi on edennyt siihen vaiheeseen, jolloin voidaan turvallisesti ohjata ryhmiä. Yleensä tähän kuluu 6–12 kuukautta. Ohjaajakoulutuksen aikana koulutuksessa oleva:
  a.  harjoittaa TREtä vähintään kolme kertaa viikossa kolmen kuukauden ajan ja pitää havainnoistaan harjoituspäiväkirjaa,
  b.  tapaa kurssin kouluttajan tarvittaessa henkilökohtaisesti, puhelimitse tai Skypen välityksellä omaan TRE-harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä,
  c.  täyttää kaikki muut vaatimukset jotka on lueteltu alla, ja lisäksi ne, jotka on sovittu yhdessä kouluttajan kanssa ja on kirjattu henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan (kirjallisuuden lukeminen, eettiset ohjeet, kotitehtävät tms., jotka määräytyvä osittain koulutettavan taustan ja kokemuksen perusteella; osa kirjallisesta materiaalista on englanniksi)
 3. Harjoituspäiväkirjan läpikäyminen ennen koulutuksen aloittamista
 4. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekeminen yhdessä kouluttajan kanssa
 5. TRE-ryhmän harjoituksiin osallistuminen vähintään viidessä erillisessä TRE-ryhmäsessiossa. Kirjoita kokemuksesi päiväkirjaasi. Nämä tehdään ryhmässä lähipäivinä yhdessä muiden koulutuksessa olevien kanssa.
 6. Vähintään neljän eri ryhmän ohjaaminen TRE-prosessin läpi kouluttajan ollessa tarkkailijana. Tämä tehdään ryhmässä lähipäivinä yhdessä muiden koulutuksessa olevien kanssa. Näihin sessioihin sisältyy harjoituspäiväkirjan, henkilökohtaisten TRE kokemusten ja kotitehtävien läpikäyntiä.
 7. Kaikkien kotitehtävien saattaminen valmiiksi ja niiden toimittaminen kouluttajalle. Riittävä kyky keskustella TRE-perusteista, teoreettisesta viitekehyksestä, eettisistä ohjeista ja TRE-prosessista.
 8. Kun kaikki kurssivaatimukset on täytetty, koulutettava osoittaa osaamisensa TRE taso 2 -ohjaajana ohjaamalla ryhmän läpi TRE-prosessin oman kouluttajan kanssa.
 9. Sertifiointi TRE taso 2 -ohjaajaksi edellyttää että läsnäolotaidot, itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky ovat sillä tasolla, että koulutettava voi turvallisesti ja tuloksekkaasti opettaa TREtä ryhmille.

Kun kaikki vaatimukset on suoritettu ja kouluttaja on antanut hyväksyntänsä, valmistuu TRE-ohjaajaksi ja saa TRE taso 2 -todistuksen (Certified TRE Level 2 Facilitator /or Provider) sekä lisäksi yleisen TRE-ohjaajan todistuksen tulevan koulutussysteemin mukaisesti.

Kolmen päivän TRE taso 2 -aloituskurssi on voimassa vuoden ajan. Jos sertifiointiin liittyviä kurssivaatimuksia ei ole tähän mennessä suoritettu, on kolmen päivän aloituskurssi suoritettava uudelleen, ellei voimassaolon pidentämisestä erikseen kirjallisesti sovita kouluttajan kanssa. Tästä tehdään myös merkintä henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan.

Vaadittava kirjallisuus:

 1. Brown, Michael (2010) The Presence Process: A Journey into Present Moment Awareness
 2. Levin, Peter (1997) Waking the Tiger, Healing Trauma
 3. Keleman, Stanley (1989) Emotional Anatomy

Suositeltava kirjallisuus:

 1. Peirce, Penney (2011) Frequency: The Power of Personal Vibration
 2. Porges, Stephen (2011) The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication and Self-regulation. (Norton Series on Interpersonal Neurobiology)
 3. Myers, Thomas (2008) Anatomy Trains: Myofascial Meridians for Manual and Movement Therapist
 4. Leonard, George (2006) The Silent Pulse: A Search For The Perfect Rhythm That Exists In Each Of Us

Lisätietoa:
Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
Kouluttaja Jyrki Rytilä, jyrki.rytila@me.com, 040 558 6466

Hinta

1100 € sisältäen aloituskurssin sekä ohjelmaan merkityt harjoittelupäivät, luentomateriaalin (ei kirjallisuutta) ja kahvitarjoilut; osallistujat maksavat erikseen ilmoittautumismaksun 35 $ (n. 30 €)

Ilmoittaudu

9.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.