Step in! - Finnish in Second Life

20.01.2015–17.02.2015 Oulu

Käy sisään! - suomea Second Lifessa

Aika ja paikka

20th of January - 17th of February 2015, on Tuesdays at 19.00 - 19.45 (10 h)

20.1. - 17.2.2015, tiistaisin klo 19.00 - 19.45 (10 t)

Place:

A virtual island in Second Life virtual world.
Adobe Connect (AC) classroom on the Internet will be used in addition. Students should have access to a computer with an Internet connection as well as a headset and a valid e-mail address.

Further information will be sent for those that have registered on the course. Please create your avatar before the course at this address: http://secondlife.com/

At this page you can find basic directions how to use Second Life:
http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/tkb-p/English_KB%40tkb

Virtuaalisaari Second Life -virtuaalimailmassa.
Lisäksi käytössä on Adobe Connect (AC) -verkkoluokka. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, internetyhteys, kuulokemikrofoni (sankaluuri) ja toimiva sähköpostiosoite.

Lisätietoa lähetetään niille, jotka ovat ilmoittautuneet kurssille. Luo itsellesi avatar ennen kurssia tässä osoitteessa: http://secondlife.com/

Tältä sivulta löydät perusohjeita Second Lifen käyttöön:
http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/tkb-p/English_KB%40tkb

Kohderyhmä

Target group: Students who have minimum A2 level skills in Finnish language

Opiskelijat, joilla on vähintään A2-tason taidot suomen kielessä

Kouluttaja

Teacher: Anne Palokangas (BA, HuK), native Finnish speaking teacher

Sisältö

Course content:

The course will take place on a virtual island, where the participants act as a group using Finnish language. At the same time they practice oral communication skills in Finnish using also preprepared conversational exercises. The aim of the course is to efficiently activate the oral language skills of the students and improve their readiness for communication. At the same time the participants will get to know Second Life as a means of learning a language. After the course the students are free to continue meeting each other informally in the course environment with no charge.

Kurssipaikkana on virtuaalinen saari, jossa osallistujat toimivat ryhmänä suomen kielellä. Samalla he harjoittelevat suullista kommunikointia suomeksi myös ennalta valmisteltujen keskusteluharjoitusten avulla. Kurssin tarkoituksena on aktivoida tehokkaasti opiskelijoiden suullista kielitaitoa ja kehittää heidän kommunikointivalmiuksiaan. Samalla osallistujat tutustuvat Second Lifeen kielenoppimisen välineenä. Kurssin jälkeen opiskelijat voivat halutessaan maksutta jatkaa itsenäisesti vapaamuotoisia tapaamisia kurssiympäristössä.

Hinta

Price: Free of charge; the students are expected to acquire and pay for the equipment themselves

Ilmainen; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa välineet

Ilmoittaudu

Registration: Students should register by the 9th of January at Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulu.

9.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon Ouluun

Notice! The number of participants is limited. It is obligatory to participate the first lesson on the 20th of January. In case of absence you are to inform the teacher beforehand. Otherwise your place on the course will be given to the next student on the waiting list.

Huomio! Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä. Osallistuminen ensimmäiselle luennolle 20.1. on pakollista. Jos joudut olemaan poissa, ilmoita asiasta opettajalle etukäteen. Muussa tapauksessa kurssipaikkasi annetaa seuraavalle jonotuslistalla olevalle.

See also!

Finnish Extra Online – A Finnish Language Help Centre on the Internet

First Steps – an open Finnish language study group in Facebook.
Finnish language teacher Anne Palokangas is tutoring in Facebook.
Join now: https://www.facebook.com/groups/157836860904111/