Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät

20.11.2014 Oulu

Aika ja paikka

To 20.11. ti 2.12.2014, ke 28.1. ja ke 4.2.2015 klo 12.30–15.45 Oulu

Kohderyhmä

Kaikki jotka tarvitsevat vaihtoehtoisia kommunikointitaitoja

Kouluttaja

Puheterapeutit Outi Paakkari, Jenni Haapalainen ja Nina Timonen sekä avustava opettaja, viittomakielen tulkki Jarkko Köykkä

Sisältö

1. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio to 20.11.2014 klo 12.30–15.45
Lapsen puheen- ja kielenkehityksen viivästymät ja poikkeamat
AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio
Milloin päädytään käyttämään kuvakommunikaatiota
Internet-sivustoilta löytyviin kuvastoihin tutustuminen

2. Kuvat kommunikaation apuvälineenä ti 2.12.2014 klo 12.30–15.45
Piktogrammit
PCS–kuvat ja –symbolit
SymWriter ja Kerro kuvin –ohjelmien esittely
Sosiaaliset tarinat
Nopea piirroskuvakommunikointi
Käytännön harjoituksia

3. Viittomat kommunikaation tukena ke 28.1.2015 klo 12.30–15.45
Mitä tarkoittavat termit vk (viittomakieli), vp (viitottu puhe) ja tukiviittomat
Viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien käyttäjäryhmät ja käyttäminen

4. Kommunikoinnin apuvälineet, ke 4.2.2015 klo 12.30–15.45

Erilaiset kommunikointikansiot
Toimintataulut
Esimerkkejä kommunikointilaitteista, -ohjelmista ja puhelaitteista
Kommunikoinnin apuvälineen valinnan periaatteita ja käyttökokemuksia
Koulutus sisältää teoriaa, videoesimerkkejä ja pieniä harjoituksia

Huomioitavaa

Mainitse ilmoittautumislomakkeen kohdassa lisätietoja osallistutko koko kokonaisuuteen vai yksittäisille jaksoille. Huomaa että jaksot 1 ja 2 ovat jatkumo.

Hinta

250 € koko kokonaisuus tai 95 € / opintojakso sisältäen luentomateriaalin ja kahvin. Huomaa että jaksot 1 ja 2 ovat jatkumo.

Ilmoittaudu

3.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.