Perehdytys antroposofiseen hoitotyöhön

18.10.2013–08.11.2014 Oulu

Aika ja paikka

18.10.2013–8.11.2014 (lähiopetusta yht. 120 t) Oulu

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat ja lähihoitajat sekä alan opiskelijat

Koulutuksen voivat tulla mukaan myös muut kiinnostuneet, mutta kaksi viimeistä viikonloppua (yht. 24 t) on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille.

Kouluttaja

Erikoissairaanhoitaja – kätilö, THK, antroposofisen sairaanhoidon spesialisti, eurytmiaterapeutti Pirkko Tolmunen

Sisältö

Mitä antroposofinen hoitotyö on?
Antroposofinen hoitotyö on tavanomaiseen lääketieteeseen ja hoitotieteeseen perustuvan hoitotyön laajennus ja jatko. Tämän vuoksi antroposofista hoitotyötä sairaaloissa ja laitoksissa tekevillä on kaikilla myös tavanomainen sairaanhoitajan tai lähihoitajan tutkinto.  Tämä pätee myös antroposofisiin lääkäreihin. Tavanomaisen lääkärikoulutuksen lisäksi he ovat käyneet monen vuoden koulutuksen antroposofiseen lääketieteeseen. Näin lääkärit ja hoitajat voivat käyttää kaikkia mahdollisuuksia potilaan hoitamiseksi.

Yksilön näkeminen ja hänen oman elämänsä ja elämänvalintojensa ymmärtäminen ja tukeminen on keskiössä antroposofisessa hoitotyössä ja lääketieteessä. Kohtaaminen on tärkeää. Jotta hoitaja kykenee kohtaamaan toisen avoimesti ilman ennakko-odotuksia, täytyy hänen kehittää itseään ja oppia huomaamaan myös oma itsensä sellaisena kuin hän on. Näin hoitaja löytää eri potilaille eri tilanteissa sopivan terapeuttisen lähestymistavan ja sen myötä hoitotyön menetelmän.

Antroposofisen hoitotyön hallitsemiseen kuuluu kasvien lääkinnällisen käytön opettelu lääkkeenä, kääreenä, kompressina tai veteen liittyvinä hoitoina. Kosketus ja sen käyttö hoitotyössä on myös tärkeä alue.

Jatkuva kiinnostus ihmisestä, ja siitä monimuotoisuudesta joka maailmassa ja luonnossa vallitsee, on antroposofisen hoitotyön jatkuva opiskelualue.

Hoitotyö on aina kulttuuriteko. Jatkammeko samaa hoitokulttuuria kuin ennenkin, vai yritämmekö luoda uutta ihmiskeskeisempää ja elävämpää hoitokulttuuria?

Toteutus
Koulutuksen kokonaislaajuus on 200 t, josta lähiopetusta on 120 t. Lähijaksoilla tehdään taiteellisia ja käytännöllisiä harjoituksia teoriaopetuksen tueksi. Tärkeää on myös oma itsenäinen opiskelu ja harjoittelu lähiopetusjaksojen välissä.

Koulutuksen sisältö
• Neliosaisuus luonnossa ja ihmisessä: neljä elementtiä
• Ruumis – sielu – henki, kolmiosaisuus ihmisessä; ajatella – tuntea – tahtoa
• Elämänprosessit, oppimisprosessit, biografian rytmit
• 12 aistia, 12 hoitoelettä
• Terveys- ja sairausnäkemys
• Kääreet ja kompressit
• Veteen liittyvät hoidot: osakylvyt, pesut
• Profylaxia, ihonhoito, hoidon erityisalueita: kivunhoito, kuolevan hoito, lasten hoito jne.
• Rytmiset kevythieronnat
• Potilaan tukeminen ja siihen liittyvät menetelmät
• Kasvit ja antroposofiset lääkkeet
• Eri terapioihin tutustuminen
• Oma sisäinen kehitys

Aikataulu
Osio 1: 18.–19.10.2013
Osio 2: 22.–23.11.2013
Osio 3: 10.–11.1.2014
Osio 4: 7.–8.2.2014
Osio 5: 14.–15.3.2014
Osio 6: 11.–12.4.2014
Osio 7: 9.–10.5.2014
Osio 8: 12.–13.9.2014
Osio 9: 10.–11.10.2014 (vain hoitoalan ammattilaisille)
Osio 10: 7.–8.11.2014 (vain hoitoalan ammattilaisille)

Opetusta on perjantaisin klo 17.00–20.30 ja lauantaisin klo 9.00–16.00.

Huomioitavaa

Kerro ilmoittautumissivun Lisätietoa-kohdassa mahdollinen alennusperusteesi sekä mihin osioihin osallistut (koko koulutus vai osiot 1-8).

Hinta

Koko koulutus: 1500 € (Oulun steinerkoulun, Puna- ja Vihervarpusen sekä Taivonkaaren henkilöstö ja vanhemmat 1100 €)

Osiot 1–8: 1300 € (Oulun steinerkoulun, Puna- ja Vihervarpusen sekä Taivonkaaren henkilöstö ja vanhemmat 950 €) 

Alennusperuste mainittava ilmoittautuessa. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä puolivuosittain.

Ilmoittaudu

27.9. mennessä; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen tehdään koulutuksen alettua, laskutetaan koko koulutuksen hinta. Kesäyliopisto ei palauta kurssimaksuja.