Opetushallinnon tutkinto 15 op

Raahe

Aika ja paikka

Tenttipäivät sopimuksen mukaan

Sisältö

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisuustenttinä.

Tutkinto koostuu kahdesta osasta:
A-osa 
sisältöalueet:
1) Julkishallinnon perusteet
2) Yleis- ja kunnallishallinto

B-osa
sisältöalueet:
3) Henkilöstöhallinto
4) Taloushallinto
5) Opetusalan hallinto
A-osa pitää olla suoritettuna ennen B-osan suorittamista.
                                            
Katso osoitteesta www.oph.fi
- Opetushallinnon tutkinnon perusteet
- Opetushallinnon tutkinnon tutkintovaatimukset
Lait ja asetukset voi tilata yhtenä pakettina Opekosta,
puh (08) 84 800 (www.opeko.fi/esittely.html).
Materiaalia voi tulostaa myös Editan sivuilta: www.editapublishing.fi

Hinta

Tutkinto on maksullinen. OPH:n maksu on n.188 € (hinta riippuu kuulustelukertojen määrästä). 
Kesäyliopiston tentinvalvontamaksu on 50 € / tentti. (2 tenttiä)
Kokonaishinta on siis vähintään 288  €.

Ilmoittaudu

Viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua tenttipäivää
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Raahen toimipaikka Merikatu 2  92100 RAAHE,
Puh 044 021 0122,  040 715 9717 eija.karhu@raahe.fi
tai kesayo@raahe.fi