Naisten historian kirjoittajapiiri senioreille

22.09.2014–29.03.2015 Oulu

Tule kirjoittamaan elämäntarina Suomalaiselle Naisliitolle!

Aika ja paikka

Ma 22.9., 6.10., 27.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.14 sekä 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.15 klo 11.00–12.30 (24 t)

Kohderyhmä

Kaikki suomalaisten naisten historiasta ja kirjoittamisesta kiinnostuneet. Kurssilla ei opeteta varsinaisesti sukututkimuksen tekemistä, mutta se voi tukea sukututkijankin harrastusta. Vaikka kurssi on suunnattu senioreille, ei ylä- eikä alaikärajaa ole.

Kouluttaja

FM Anna Nieminen

Sisältö

Kurssilla paneudutaan muun muassa seuraaviin teemoihin:
- Miten lähestyä omaa aihetta ja naisten historiaa.
- Miten kirjoittaa henkilöhistoriaa.
- Mistä historianharrastaja löytää kaipaamaansa tietoa.    
- Arkistojen ja kirjastojen käyttö.
- Haastattelut tiedon keräämisessä.
- Miten kirjoittaa historiatietoa tekstiksi tai aikajanaksi.
- Mikä tekee historiatiedosta kuivaa ja tylsää, mikä elävää ja kiinnostavaa.
- Vanhat valokuvat ja niiden käyttö.
- Muita historianharrastajan työvälineitä.

Osallistujat kirjoittavat kurssin aikana omasta historiastaan tai jonkun tuntemansa suomalaisen naisen elämästä tekstiä. Valmiit elämäntarinat kootaan Suomalaisen Naisliiton sähköiseen tietokantaan. Vuonna 1907 perustettu Suomalainen Naisliitto on yksi vanhimpia naisjärjestöjä maassamme. Lisätietoa siitä http://suomalainennaisliitto.fi/ .

Tietokantaan toivotaan aivan kaikenlaisten naisten tarinoita ja niissä voidaan käsitellä esimerkiksi aiempien vuosikymmenten töitä, ammatteja, arkea, kotielämää, vanhemmuutta, lapsuutta ja koulunkäyntiä. Yhtä oikeaa mallia ei kuitenkaan ole, vaan naisten menneisyydestä voi kirjoittaa monin tavoin!

Mukaan kirjoittajapiiriin osallistujat voivat ottaa myös aiemmin aloitettuja tekstejään ja muistiinpanojaan. Omaa tekstiä on tarkoitus käydä läpi ryhmän kanssa, ja teksteistä keskustellaan yhdessä. Muita ennakkotietoja ja taitoja ei tarvita, mutta osallistujilta toivotaan jonkin verran kokemusta tekstinkäsittelystä tietokoneella.

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Merja Kuure,
puh. 044 465 2203, merja.kuure(at) pohjois-pohjanmaa.fi

Tervetuloa mukaan jättämään jälkesi suomalaiseen naishistoriaan!


Ilmaiskuva: http://pixabay.com/fi/hiekka-uusintapainos-jalat-ainoa-289225/

Hinta

20 € / lukukausi € (syksy ja kevät yht. 40 €)

Ilmoittaudu

8.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Anna Nieminen

Anna Nieminen on vapaa toimittaja, historioitsija ja viestintäalan yrittäjä. Hän on erikoistunut tieteellisen tiedon popularisointiin ja tiedejournalismiin sekä opettanut näitä asioita vuodesta 2005 lähtien muun muassa Oulun yliopistossa. Hän on kirjoittanut useita historiateoksia sekä runsaasti lehtijuttuja myös muista kuin tiedeaiheista. Lisää kouluttajasta http://www.annanieminen.fi