Kriisityön koulutusohjelma–”Stepped model of care”

19.05.2014–08.05.2015 Oulu

Kriisityön koulutukset ovat Suomessa olleet hyvin kirjavia (STM 2006). Tämä koulutus noudattaa kansainvälisiä kriisityön koulutusta koskevia suosituksia (esim. TENTS EU), joiden mukaisesti ohjelma on rakennettu ja antaa TENTS EU-koulutussuositusten mukaisen traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyden.

Aika ja paikka

19.5.2014–8.5.2015 (yht. 10 pv) Oulu

Kuva: Hannu Hautala

Kohderyhmä

Pelastusalan, poliisin, kriisityötä tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon, lastensuojelun, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon, mielenterveystyön, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, kirkon ja järjestöjen henkilöstö ja johto sekä alan kouluttajat ja työnohjaajat

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET Soili Poijula (moduulit I–V) ja LL, anestesiaerikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys Ari-Matti Huotari (moduulit I–II ja V)

Kouluttajilla on kokemusta psykologin ja lääkärin työssä yksittäisissä traumaattisissa tilanteissa ja suuronnettomuuksissa työskentelystä noin 30 vuoden ajalta ensilinjan tehtävistä kriisi-interventioihin ja traumatisoituneiden ja surevien yksilöiden, perheiden, organisaatioiden ja yhteisöjen traumapsykoterapeuttiseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä.

Sisältö

Koulutusohjelma koostuu viidestä kahden päivän moduulista, jotka sisältävät luennot käytännön sovelluksineen, harjoitukset ja luentomateriaalin sekä suositukset oheiskirjallisuudesta. Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijän pätevyyteen ja todistuksen saamiseen johtava koulutus edellyttää kaikkiin koulutusmoduuleihin osallistumista.

Moduuli I: Traumatisoivien tapahtumien vaikutukset ja varhaiset interventiot
Ma–ti 19.–20.5.2014 klo 9.00–16.00
Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Traumaattisen stressin reaktiot, resilienssi, luonnollinen toipuminen ja häiriöt
 • Normaalit ja ongelmalliset reaktiot: neurofysiologinen, psykologinen ja sosiaalinen näkökulma
 • Resilienssi trauman ja surun yhteydessä ja resilienssiä vahvistavat interventiot
 • Toipuminen ja selviytyminen
 • Trauman ja menetyksen jälkeinen kasvu
 • Traumaattisten reaktioiden epidemiologia
 • ASD ja PTSD diagnostiset kriteerit ja ”red and yellow flags”
 • Dissosiaatio: mikä on normaalia ja mikä patologista?
 • Tutkimusnäyttöön perustuva traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisy ja hoidon periaatteet
 • Lääkehoidon merkitys ja mahdollisuudet
 •  Varhainen interventio trauman jälkeen
 • Hobfoll ym (2007): Kriisi-interventioitten ohjaavat periaatteet, traumainterventiot ja niiden toteuttaminen
 • Suuronnettomuustilanteiden vs. arkipäivän traumaattisten tilanteiden kriisityö
 • Psykologinen ensiapu
 • Suggestiiviset menetelmät
 • Tieto ja psykoedukaatio
 • Strukturoidut keskustelut (purku, psykologinen jälkipuinti, voimaistava jälkipuinti)

Moduuli II: Kriisi-interventiomenetelmiä kriisityöhön
Ma–ti 22.–23.9.2014 klo 9.00–16.00

Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Itsehoitomenetelmien opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
 • Selviytymiskeinojen opettaminen traumaperäisiin stressioireisiin
 • Kognitiivisten vääristymien purkaminen
 • Tietoisuustaidot osana kriisityötä
 • Traumaperäisen unihäiriön interventiot

Moduuli III: Suru
Ma–ti 17.–18.11.2014 klo 9.00–16.00

Soili Poijula

 • Normaalit surureaktiot ja suruprosessin eteneminen akuutista integroituneeseen suruun
 • Patologiset surureaktiot: traumaattinen, estynyt ja pitkittynyt suru
 • Surussa tukeminen: yksilö, perhe, yhteisö
 • Surevan itsehoito
 • Vertaistuki
 • Surureaktioitten ja pitkittyneen surun häiriön (DSM V ja ICD 11) itsearviointimenetelmät
 • Omaisten tukeminen kahtalaisessa surussa, kun vainajan ruumista ei löydetä
 • Traumaattisen surun hoito
 • Kollektiivinen surun hoitomalli

Moduuli IV: Lapset ja perheet
Ma–ti 23.–24.2.2015 klo 9.00–16.00

Soili Poijula

 • Lapset ja perheet
 • Lasten ja nuorten resilienssi, normaalit ja patologiset reaktiot traumaattisten tapahtumien jälkeen, iän ja kehitysvaiheiden erityispiirteet
 • Lasten ja nuorten kriisi-interventiot
 • Vanhempien reaktiot, tukeminen ja neuvonta
 • Selviytymiskeinojen opettamisen manuaali (www.children and war.org)
 • Traumatisoituneen perheen kriisihoito
 • Traumainformoitu organisaatio
 • Päivähoidon ja koulun kriisitoiminta ja kriisipedagogiikka
 • Lasten ja nuorten traumatisoitumisen arviointi
 • Lasten ja nuoren trauman ja traumaattisen surun traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia (Cohen, Mannarino & Deblinger)

Moduuli V: Auttajien auttaminen
To–pe 7.–8.5.2015 klo 9.00–16.00 (Huom. ajankohta muuttunut!)

Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

 • Kriisitilanteiden auttajan resilienssi, sen vahvistaminen ja tukeminen
 • Ensilinjan työntekijät ja traumatisoivissa tilanteissa työskentelyn vaatimukset ja vaikutukset
 • Hälytystyöntekijöiden tukemisen periaatteet ja interventiot (kriittisten tilanteiden stressin hallinta, itseapunevonta, purku- ja jälkipuintikeskustelut, posttraumainternaatti)
 • Stressinhallinta – Figleyn & Figleyn työkirjatyöskentely
 • Kriisityön työnohjaus 
 • Sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoito ja hoito
 • Posttraumainternaatti

Lisätietoa: Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

2100 € sisältäen koulutuksen, luentomateriaalin ja kahvitarjoilut

Ilmoittaudu

30.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen tehdään koulutuksen alettua, laskutetaan koko koulutuksen hinta. Kesäyliopisto ei palauta kurssimaksuja.