How to write in Finnish – An Interactive Online Course

08.10.2015–12.11.2015 Oulu

Kuinka kirjoittaa suomeksi – vuorovaikutteinen kurssi verkossa

Aika ja paikka

8th of October–12th of November 2015 (except week 43), on Thursdays at 19.30–21.00 (10 h)

8.10.–12.11.2015 (paitsi vk 43), to 19.30–21.00 (10 t)

Place: A virtual Adobe Connect (AC) classroom on the Internet; students should have access to a computer with an Internet connection as well as a headset and a valid e-mail address

Adobe Connect (AC) -verkkoluokka; opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, kuulokemikrofonin (sankaluuri) ja toimivan sähköpostiosoitteen

Kohderyhmä

Target group: People who want to practice writing in Finnish. The students should have level A2.2 competence in Finnish language.

Henkilöt, jotka haluavat harjoitella kirjoittamista suomeksi. Opiskelijoilla tulisi olla A2.2-tason taidot suomen kielessä.

Kouluttaja

Teacher: Anne Palokangas (BA, HuK), native Finnish speaking teacher

Sisältö

Course content: Writing about 150 word long fact based texts. The students will get feedback on their texts. Dealing with the most common problematic issues of writing.

Kurssilla kirjoitetaan n. 150 sanan asiatekstejä, joista opiskelijat saavat palautteen. Kurssilla käsitellään yleisimpiä kirjoittamisen ongelmakohtia.

Hinta

Price: Free of charge; the students are expected to acquire and pay for the equipment themselves

Ilmainen; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa välineet

Ilmoittaudu

Registration: Students should register by the 25th of September at Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto Oulu.

25.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon Ouluun

Notice! The number of participants is limited. It is obligatory to participate the first lesson on the 8th of October. In case of absence you are to inform the teacher beforehand. Otherwise your place on the course will be given to the next student on the waiting list.

Huomio! Kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä. Osallistuminen ensimmäiselle luennolle 8.10. on pakollista. Jos joudut olemaan poissa, ilmoita asiasta opettajalle etukäteen. Muussa tapauksessa kurssipaikkasi annetaa seuraavalle jonotuslistalla olevalle.

See also!

Finnish Extra Online – A Finnish Language Help Centre on the Internet

First Steps – an open Finnish language study group in Facebook
Finnish language teacher is tutoring in Facebook.
Join now: https://www.facebook.com/groups/157836860904111/