Finnish Language Basic Course 7, level B1.2

10.08.2015–31.08.2015 Oulu

Suomen kielen peruskurssi 7, taso B1.2

Aika ja paikka

10th – 31st of August 2015, on Mondays, Wednesdays and Thursdays at 16.30–19.00 (30 h) Oulu

10.–31.8.2015, ma, ke ja to klo 16.30–19.00 (30 t) Oulu

Kohderyhmä

Students who have completed Finnish Language Basic Courses 1–6 or who have studied Finnish language more than a year

Suomen kielen peruskurssit 1–6 suorittaneet tai yli vuoden suomen kieltä opiskelleet

Kouluttaja

Anne Palokangas (BA, HuK)

Anne has a long experience in teaching different kinds of courses in Finnish as a foreign language. Her special areas of interest are different cultures and international and social activities.

Anne on toiminut pitkään suomen kielen opettajana erilaisilla suomi vieraana kielenä -kursseilla erityisvahvuuksinaan mm. kulttuurien tuntemus sekä kansainvälisyys- ja yhdistystoiminta.

Sisältö

Deepening the basic practical skills of Finnish; the main points of chapters 13–18 in the textbook will be studied on the course. The chapters have to do with Finland and happenings.
Teaching materials: Textbook Hyvin menee! 2 and a dictionary, both of which the student must bring along when coming to the course.

In addition to the lessons the students are advised to spend about two hours per day on homework.
Besides Finnish other languages will be used as an aid on the courses whenever possible.

Syvennetään suomen kielen peruskäyttötaitoa; kurssilla opiskellaan oppikirjan kappaleiden 13–18 keskeiset asiat, jotka liittyvät Suomeen ja tapahtumiin.
Oppimateriaali: Oppikirja Hyvin menee! -2 ja sanakirja, jotka opiskelija tuo mukanaan kurssille


Opetustuntien lisäksi opiskelijan on hyvä varata aikaa n. 2 t päivässä kotona opiskeluun.
Kursseilla käytetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan suomen lisäksi apuna muita kieliä.

Hinta

50 €; the students are expected to acquire and pay for the books and equipment themselves

50 €; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa kirjat ja välineet

Ilmoittaudu

By the 30th of June at Oulu; the number of the participants is limited

When registrating, we would like to know your native language and which other languages you can speak. Please contact the teacher (anne_palokangas (at) yahoo.com) if you have problems in acquiring a dictionary.

The registration is binding. If the student wishes to cancel his/her registration after the registration time, he/she will be charged half the price of the course. If the student does not make a cancellation at all, the total price will be charged.

30.6. mennessä Ouluun; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Kerro ilmoittautuessasi äidinkielesi ja mitä muita kieliä osaat. Ota yhteyttä opettajaan, jos sanakirjan saamisessa on ongelmia.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.