Finnish Language Basic Course 5, level B1

10.11.2014–11.12.2014 Oulu

Suomen kielen peruskurssi 5, taso B1

Aika ja paikka

10th of November–11th of December 2014, on Mondays and Thursdays at 16.30–19.00 (30 h) Oulu

10.11.–11.12.2014, ma ja to klo 16.30–19.00 (30 t) Oulu

Kohderyhmä

Students who have completed Finnish Language Basic Courses 1–4 or who have studied Finnish language more than a year

Suomen kielen peruskurssit 1–4 suorittaneet tai vähintään vuoden suomen kieltä opiskelleet

Kouluttaja

Anne Palokangas (BA, HuK)

Anne has a long experience in teaching different kinds of courses in Finnish as a foreign language. Her special areas of interest are different cultures and international and social activities.

Anne on toiminut pitkään suomen kielen opettajana erilaisilla suomi vieraana kielenä -kursseilla erityisvahvuuksinaan mm. kulttuurien tuntemus sekä kansainvälisyys- ja yhdistystoiminta.

Sisältö

Deepening the basic practical skills of Finnish; the main points of chapters 1–6 in the textbook Hyvin menee! 2 will be studied on the course. The chapters have to do with free time and work.

In addition to the lessons the students are advised to spend about two hours per day on homework.
Besides Finnish other languages will be used as an aid on the courses whenever possible.

Syvennetään suomen kielen peruskäyttötaitoa; kurssilla opiskellaan Hyvin menee! -kirjan 2 kappaleiden 1–6 keskeiset asiat, jotka liittyvät vapaa-aikaan ja työhön.

Opetustuntien lisäksi opiskelijan on hyvä varata aikaa n. 2 t päivässä kotona opiskeluun.
Kursseilla käytetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan suomen lisäksi apuna muita kieliä.

Hinta

50 €; the students are expected to acquire and pay for the books and equipment themselves

50 €; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa kirjat ja välineet

Ilmoittaudu

By the 27th of October at Oulu; the number of the participants is limited

When registrating, we would like to know your native language and which other languages you can speak. Please contact the teacher (anne_palokangas(at)yahoo.com) if you have problems in acquiring a dictionary.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta peritään puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko koulutuksen hinta.

27.10. mennessä Ouluun; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Kerro ilmoittautuessasi äidinkielesi ja mitä muita kieliä osaat. Ota yhteyttä opettajaan (anne_palokangas (at) yahoo.com), jos sanakirjan saamisessa on ongelmia.