Finnish Language Basic Course 4, Level A2.2

09.03.2015–16.04.2015 Oulu

Suomen kielen peruskurssi 4, taso A2.2

Aika ja paikka

9th of March–16th of April 2015 (except 2nd and 6th of April), on Mondays and Thursdays at 16.30–19.00 (30 h) Oulu

9.3.–16.4.2015 (ei 2.4. ja 6.4.), ma ja to klo 16.30–19.00 (30 t)

Kohderyhmä

Students who have completed Basic Courses 1–3 or who have equivalent skills; the course is appropriate also to those wanting to revise what they have learnt earlier

Suomen kielen peruskurssit 1–3 suorittaneet tai vastaavat tiedot omaavat; kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kerrata aiemmin oppimaansa

Kouluttaja

Anne Palokangas, BA, HuK

Sisältö

Deepening the basic practical skills of Finnish. The main points of chapters 19–24 in the textbook Hyvin menee! will be studied on the course. The students are expected to have textbook Hyvin menee! and a dictionary when starting the course.

Syvennetään suomen kielen peruskäyttötaitoa; kurssilla opiskellaan Hyvin menee! -kirjan kappaleiden 19–24 keskeiset asiat

Hinta

50 €; the students are expected to acquire and pay for the books and equipment themselves

50 €; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa kirjat ja välineet

Ilmoittaudu

By the 23rd of February, Oulu; the number of the participants is limited

The registration is binding. If the student wishes to cancel his/her registration after the registration time, he/she will be charged half the price of the course. If the student does not make a cancellation at all, the total price will be charged.

23.2. mennessä Ouluun; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta peritään puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko koulutuksen hinta.