Finnish Language Basic Course 3, level A2.1

28.09.2015–05.11.2015 Oulu

Suomen kielen peruskurssi 3, taso A2.1

Aika ja paikka

28th of September–5th of November 2015 (except the week 43), on Mondays and Thursdays at 16.30–19.00 (30 h) Oulu

28.9.–5.11.2015 (ei viikolla 43), maanantaisin ja torstaisin klo 16.30–19.00 (30 t) Oulu

Kohderyhmä

Students who have completed Finnish Language Basic Courses 1 and 2 or who have equivalent skills; the course is also appropriate to those wanting to revise what they have learnt earlier

Suomen kielen peruskurssit 1–2 suorittaneet tai vastaavat tiedot omaavat opiskelijat; kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kerrata aiemmin oppimaansa

Kouluttaja

Anne Palokangas (BA, HuK)

Anne has a long experience in teaching different kinds of courses in Finnish as a foreign language. Her special areas of interest are different cultures and international and social activities.

Anne on toiminut pitkään suomen kielen opettajana erilaisilla suomi vieraana kielenä -kursseilla erityisvahvuuksinaan mm. kulttuurien tuntemus sekä kansainvälisyys- ja yhdistystoiminta.

Sisältö

Expanding the basic skills of Finnish
In addition to the lessons the students are advised to spend about two hours per day on homework.
Besides Finnish other languages will be used as an aid on the courses whenever possible.

Teaching materials: Main topics of chapters 13–18 in textbook Hyvin menee!

Laajennetaan suomen kielen perustaitoja
Opetustuntien lisäksi opiskelijan on hyvä varata aikaa n. 2 t päivässä kotona opiskeluun.
Kursseilla käytetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan suomen lisäksi apuna muita kieliä.

Oppimateriaali: Hyvin menee! -kirjan kappaleiden 13–18 keskeiset asiat

Hinta

50 €; the students are expected to acquire and pay for the books and equipment themselves

50 €; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa kirjat ja välineet

Ilmoittaudu

By the 14th of September at Oulu; the number of the participants is limited

When registrating, we would like to know your native language and which other languages you can speak. Please contact the teacher (anne_palokangas (at) yahoo.com) if you have problems in acquiring a dictionary.

The registration is binding. If the student wishes to cancel his/her registration after the registration time, he/she will be charged half the price of the course. If the student does not make a cancellation at all, the total price will be charged.

14.9. mennessä Ouluun, kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Kerro ilmoittautuessasi äidinkielesi ja mitä muita kieliä osaat. Ota yhteyttä opettajaan, jos sanakirjan saamisessa on ongelmia.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta peritään puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko koulutuksen hinta.