Finnish Language Basic Course 2, level A1.3

27.07.2015–07.08.2015 Oulu

Suomen kielen peruskurssi 2, taso A1.3

Aika ja paikka

27th of July–7th of August 2015, on MondayFriday at 16.3019.00 (30 h) Oulu

27.7.–7.8.2015 , mape klo 16.3019.00 (30 t) Oulu

Kohderyhmä

Students who have completed Finnish Language Basic Course 1 or have equivalent skills; the course is also appropriate to those who want to revise the basic elements of the Finnish language they have learnt earlier

Suomen kielen peruskurssi 1:n suorittaneet tai vastaavat tiedot omaavat opiskelijat; kurssi sopii myös niille, jotka haluavat kerrata aiemmin oppimiaan suomen kielen alkeita

Kouluttaja

Anne Palokangas (BA, HuK)

Anne has a long experience in teaching different kinds of courses in Finnish as a foreign language. Her special areas of interest are different cultures and international and social activities.

Anne on toiminut pitkään suomen kielen opettajana erilaisilla suomi vieraana kielenä -kursseilla erityisvahvuuksinaan mm. kulttuurien tuntemus sekä kansainvälisyys- ja yhdistystoiminta.

Sisältö

Increasing the basic skills of Finnish for everyday use
In addition to the lessons the students are advised to spend about two hours per day on homework.
Besides Finnish other languages will be used as an aid on the courses whenever possible.

Teaching materials:  Main topics of chapters 7–12 in textbook Hyvin menee!

Lisätään suomen kielen perustaitoja jokapäiväiseen käyttöön
Opetustuntien lisäksi opiskelijan on hyvä varata aikaa n. 2 t päivässä kotona opiskeluun.
Kursseilla käytetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan suomen lisäksi apuna muita kieliä.

Oppimateriaali: Hyvin menee! -kirjan kappaleiden 7–12 keskeiset asiat

Hinta

50 €; the students are expected to acquire and pay for the books and equipment themselves

50 €; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa kirjat ja välineet

Ilmoittaudu

By the 30th of June at Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu; the number of the participants is limited

When registrating, we would like to know your native language and which other languages you can speak, your profession, address in Finland, telephone number and e-mail address.

Please contact the teacher (anne_palokangas (at) yahoo.com) if you have problems in acquiring a dictionary.

The registration is binding. If the student wishes to cancel his/her registration after the registration time, he/she will be charged half the price of the course. If the student does not make a cancellation at all, the total price will be charged.

30.6. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä

Kerro ilmoittautuessasi äidinkielesi ja mitä muita kieliä osaat. Ota yhteyttä opettajaan, jos sanakirjan saamisessa on ongelmia.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta peritään puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko koulutuksen hinta.