Finnish Language Basic Course 1, Level A1

01.06.2015–12.06.2015 Oulu

Suomen kielen peruskurssi 1, taso A1

Aika ja paikka

1st –12th of June 2015, on Monday–Friday at 16.30–19.00 (30 h) Oulu

1.–12.6.2015, ma–pe klo 16.30–19.00 (30 t) Oulu

Kohderyhmä

Those who are starting their studies of the Finnish language and want to proceed fairly quickly. Also appropriate for those who want to revise the basics of Finnish

Suomen kielen opiskelun aloittavat; kurssi sopii myös henkilöille, jotka haluavat kerrata suomen kielen perustietoja

Kouluttaja

Anne Palokangas, BA, HuK

 Anne has a long experience in teaching different kinds of courses in Finnish as a foreign language. Her special areas of interest are different cultures and international and social activities.

Anne on toiminut pitkään suomen kielen opettajana erilaisilla suomi vieraana kielenä -kursseilla erityisvahvuuksinaan mm. kulttuurien tuntemus sekä kansainvälisyys- ja yhdistystoiminta.

Sisältö

Introduction to Finnish for everyday use. The main points of chapters 1–6 in the textbook Hyvin menee! will be studied on the course. The students are expected to have textbook Hyvin menee! and a dictionary when starting the course.

Suomen kielen alkeita jokapäiväiseen käyttöön. Kurssilla opiskellaan Hyvin menee! -kirjan kappaleiden 1–6 keskeiset asiat.

Hinta

50 €; the students are expected to acquire and pay for the equipment themselves

50 €; opiskelija hankkii ja kustantaa itse opiskelussa tarvitsemansa välineet

Ilmoittaudu

By the 18th of May at Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oulu

The registration is binding. If the student wishes to cancel his/her registration after the registration time, he/she will be charged half the price of the course. If the student does not make a cancellation at all, the total price will be charged.

18.5. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta peritään puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, peritään koko koulutuksen hinta.