Avaimet lukitaitoihin - ovi osallisuuteen

10.10.2014–02.12.2015 Oulu, Kuusamo, Raahe

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä sekä Lapin kesäyliopisto järjestävät hankkeen Opetushallituksen rahoittamana

Tavoitteet

Koulutuksessa tutustutaan keinoihin ja opetusmenetelmiin, joilla opetushenkilöstö voi vahvistaa oppilaiden lukitaitoja ja oppimaan oppimisen taitoja, vähentää lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä sekä tukea heidän itsetuntoaan ja osallisuuttaan. Tavoitteena on

  • kehittää opetushenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja huomioida lukivaikeuksia sekä kohdentaa oikea-aikaista tukea oppilaan lukitaitoja edistäen
  • ohjata opetushenkilöstöä käyttämään lukitaitoja vahvistavia ja kompensoivia menetelmiä
  • antaa välineitä oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen arviointiin
  • kehittää työyhteisön valmiutta työskennellä moniammatillisesti ja yhteisöllisesti

Sisältö

Koulutusosio 1. LUKIVALMIUDET JA LUKEMAAN OPPIMINEN

1.1. Lukkarin koulussa -seminaari
Aika ja paikka
    
Pe 10.10.2014 klo 9.30–15.15 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. Seminaariin voi osallistua myös etäopetuksena AC-yhteyden kautta, jos osallistujia on useampia samasta työyhteisöstä.
Kohderyhmä
Esi-, alku- ja erityisopetuksen opetushenkilöstö
Kouluttajat    
LO, EO, kasvatustieteen tohtoriopiskelija Sari Räisänen, Oulun yliopisto
Ohjaava opettaja, EO, KT Tiina Siiskonen
Sisältö   
Monilukutaito esi- ja alkuopetuksessa
Lukemaan oppimisen kannalta merkitykselliset tekijät
Lukivalmiudet
Ilmoittautuminen

1.2. Lukivalmiuksista lukitaitoon -työpaja
Aika ja paikka   
Ke 12.11. Kuusamo (huom! muuttunut ajankohta), ti 4.11. Raahe tai to 6.11.2014 Oulu klo 13.00–16.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa, opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä
Esi-, alku- ja erityisopetuksen opetushenkilöstö
Kouluttaja
Puheterapeutti Outi Paakkari, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Kielellinen tietoisuus
Auditiivinen erottelu, -päättely ja -muisti
Ilmoittautuminen Oulun ryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle. Kuusamon ryhmässä on tilaa ja siihen voi vielä ilmoittautua.

1.3. Lukemaan oppimisen monet konstit -työpaja
Aika ja paikka    
Ma 17.11. Oulu, ke 19.11. Kuusamo tai ma 24.11.2014 Raahe klo 9.00–12.15. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa, opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä    
Esi-, alku- ja erityisopetuksen sekä muu perusopetuksen opetushenkilöstö
Kouluttaja    
Ohjaava opettaja Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Lukemaan oppimisen erityismenetelmiä, kuten CID-assosiaatiomenetelmä; KPL – Kuuntelen, Puhun, Luen sekä LPP-menetelmän sovellukset
Ilmoittautuminen 29.10.14 mennessä, työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä (min. 7 - max. 20 osallistujaa)
Huom! Oulun ryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle. Kuusamon ja Raahen ryhmissä on tilaa ja niihin voi vielä ilmoittautua.

1.4. Vertaismentorointiryhmät
Aika ja paikka  
Ma 17.11. Oulu, ke 19.11. Kuusamo, ma 24.11.2014 Raahe tai to 15.1.15 Sodankylä sekä myöhemmin määriteltävällä paikkakunnalla ti 27.1.2015 klo 13.00–16.00, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. Opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä  
Esi-, alku-ja erityisopetuksen opetushenkilöstö
Kouluttaja    
Ohjaava opettaja Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Miten vahvistaa lukivalmiuksia ja tukea lukemaan oppimista omassa opetustyössä
Ilmoittautuminen vuoden 2015 ryhmiin 19.12.14 mennessä, ryhmässä on rajoitettu osallistujamäärä (min. 7, max. 20 osallistujaa)

1.5. Lukitaidot, hahmottaminen ja muisti -koulutuspäivä
Aika ja paikka    
Ti 2.12.2014 klo 9.30–15.15 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. Opetukseen voi osallistua myös etäopetuksena AC-yhteyden kautta, jos osallistujia on useampia samasta työyhteisöstä.
Kohderyhmä  
Lukivaikeuksisen lapsen ja nuoren kanssa työskentelevä opetushenkilöstö
Kouluttajat    
Ohjaava opettaja Eija Häyrynen ja psykologi Ulla Pakanen-Wallin, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Miten hahmottaminen, toiminnallinen näönkäyttö, muisti ja tarkkaavaisuus liittyvät lukiongelmiin
Ilmoittautuminen 13.11.14 mennessä

Koulutusosio 2: LUKIVAIKEUS JA SEN MERKITYS ITSETUNNOLLE

2.1. Lukivaikeus ja oppilaan hyvinvointi -seminaari
Aika ja paikka    
To 12.2.2015 klo 9.30–15.15, paikka ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin. Seminaariin voi osallistua myös etäopetuksena AC-yhteyden kautta, jos osallistujia on useampia samasta työyhteisöstä.
Kohderyhmä    
Perusopetuksen opetushenkilöstö
Kouluttajat   
Tutkija, EO, KT Leila Kairaluoma ja akatemiatutkija, dosentti, PsT Minna Torppa
Sisältö 
Lukemisen sujuvuus ja lukivaikeus   
Lukivaikeuden yhteys psyykkiseen hyvinvointiin
Lukutaidon merkitys lapsen ja nuoren itsetunnolle
Ilmoittautuminen 21.1.15 mennessä

2.2. PULUKI uusin keinoin -koulutuspäivä
Aika ja paikka    
Ti 17.2.2015 klo 9.30–15.15 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. Opetukseen voi osallistua myös etäopetuksena AC-yhteyden kautta, jos osallistujia on useampia samasta työyhteisöstä.
Kohderyhmä    
Erityisopettajat
Kouluttajat    
Puheterapeutti Päivi Jääskö, ohjaavat opettajat Eija Häyrynen, Raisa Sieppi ja Sanna Alila, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Puheopetus: menetelmällisen osaamisen päivittäminen
Lukiopetus: osa-aikaisen erityisopetuksen resurssin muuntelumahdollisuudet
Ilmoittautuminen 29.1.15 mennessä

2.3. Sujuvuutta ja ymmärrystä lukemiseen –työpaja alakoulun opetushenkilöstölle
Aika ja paikka Ti 10.3. Oulu, ke 11.3. Kuusamo tai to 12.3.2015 Raahe klo 13.00–16.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa, opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä  
Alakoulun opetushenkilöstö
Kouluttaja   
Ohjaava opettaja Raisa Sieppi, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Tekninen lukeminen
Ymmärtävä lukeminen, lukustrategiat ja kytkökset muihin oppiaineisiin
Ilmoittautuminen 20.2.15 mennessä, työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä (min. 7 - max. 20 osallistujaa)

2.4. Sujuvuutta ja ymmärrystä lukemiseen –työpaja yläkoulun opetushenkilöstölle
Aika ja paikka    
Ke 18.3. Oulu, to 19.3. Kuusamo tai ke 25.3.2015 Raahe klo 9.00–12.15. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa, opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä    
Yläkoulun opetushenkilöstö
Kouluttaja    
Ohjaava opettaja Sanna Alila, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Tekninen lukeminen
Ymmärtävä lukeminen, lukustrategiat ja kytkökset muihin oppiaineisiin
Ilmoittautuminen 25.2.15 mennessä, työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä (min. 7 - max. 20 osallistujaa)

2.5. Vertaismentorointiryhmät
Aika ja paikka    
Ke 18.3. Oulu, to 19.3. Kuusamo, ke 25.3. Raahe tai to 26.3. Sodankylä sekä myöhemmin määriteltävällä paikkakunnalla ke 1.4.2015 klo 13.00–16.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa, opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä  
Koko perusopetuksen opetushenkilöstö
Kouluttaja    
Ohjaava opettaja Sanna Alila, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Jaetaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä sekä kerrytetään osaamista sujuvan lukutaidon ja ymmärtävän lukemisen tukemiseksi
Ilmoittautuminen 20.2.15 mennessä, ryhmässä on rajoitettu osallistujamäärä (min. 7 - max. 20 osallistujaa)

Koulutusosio 3. LUKIVAIKEUDEN KANSSA SELVIYTYMINEN JA ITSEOHJAUTUVUUS

3.1. Keinoja selviytyä lukivaikeuden kanssa -seminaari
Aika ja paikka    
Syksy 2015 klo 9.30–15.15 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. Seminaariin voi osallistua myös etäopetuksena AC-yhteyden kautta, jos osallistujia on useampia samasta työyhteisöstä.
Kohderyhmä    
Perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstö
Kouluttaja
Ilmoitetaan myöhemmin
Sisältö    
Nuoren oppiminen: muistin toiminta, tekstistä oppiminen, kirjoittamisprosessi
Ilmoittautuminen Ilmoitetaan myöhemmin

3.2. Tekstiä ja tarinaa vaivattomammin -työpaja
Aika ja paikka    
To 29.10. Kuusamo, ti 3.11. Oulu tai to 5.11.2015 Raahe klo 13.00–16.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa, opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä    
Ala- ja yläkoulun opetushenkilöstö
Kouluttaja    
Ohjaava opettaja Susanna Lähteenmäki, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Tekstin tuottaminen: tietotekniikan hyödyntäminen, apuvälineet ja sovellukset
Ilmoittautuminen 12.10.15 mennessä, työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä (min. 7 - max. 20 osallistujaa)

3.3. Lukiselviytyjänä toiselle asteelle -työpaja
Aika ja paikka    
Ke 11.11. Kuusamo, ti 17.11. Oulu tai ke 18.11.2015 Raahe klo 13.00–16.00. Tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa, opetus on lähiopetusta.
Kohderyhmä    
Yläkoulun ja toisen asteen opetushenkilöstö
Kouluttaja    
Ohjaava opettaja Sanna Alila, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Tuki toiselle asteelle siirryttäessä: kompensoivat menetelmät, tiedonsiirto
Ilmoittautuminen 26.10.15 mennessä, työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä (min. 7 - max. 20 osallistujaa)

3.4. Etämentorointi
Aika ja paikka    
Viikko 48 / 2015, ajankohta tarkennetaan myöhemmin. Opetukseen osallistutaan etäopetuksena AC-yhteyden kautta.
Kohderyhmä    
Aikaisempiin mentorointiryhmiin osallistuneet
Kouluttaja    
Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylän kouluttajat
Sisältö    
Tehtävien loppuun saattaminen
Ilmoittautuminen Ilmoitetaan myöhemmin

3.5. Lukivaikeus - arviointi ja OPS 2016 -koulutuspäivä
Aika ja paikka    
Ke 2.12.2015 klo 9.30–15.15 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa. Opetukseen voi osallistua myös etäopetuksena AC-yhteyden kautta, jos osallistujia on useampia samasta työyhteisöstä.
Kohderyhmä    
Perusopetuksen opetushenkilöstö
Kouluttajat    
Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Sanna Alila sekä erityisluokanopettaja Pia Kvist, Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä
Sisältö    
Uudistuva opetussuunnitelma
Arviointi ja lukitestit
Lukitaitojen tukeminen koulun arjessa joustavin opetusjärjestelyin
Ilmoittautuminen 13.11.15 mennessä

Huomioitavaa

Hanke sisältää seminaareja, koulutuspäiviä, alueellisia työpajoja ja vertaismentorointia. Osaan koulutustapahtumista on mahdollista osallistua lähi- tai etäopetuksena, osa on pelkästään lähiopetusta. Seminaarit käsittelevät lukiprosessin mukaisia teemoja. Työpajoissa koulutettavat perehtyvät lukitaitoja tukeviin työtapoihin ja menetelmiin kokeillen niistä tarkoituksenmukaisinta omassa opetustyössään. Koulutettavat raportoivat menetelmäkokeiluistaan ja niistä tehdään kooste Opetushallituksen Hyvien käytänteiden julkaisualustalle. Vertaismentoriryhmien tavoitteena on syventää menetelmällistä osaamista ja kannatella menetelmäkokeilujen raportointia. Huomaa että työpajoissa ja vertaismentorointiryhmissä on rajoitettu osallistujamäärä ja osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

Opetus on Opetushallituksen rahoittamaa Opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista.

Ilmoittaudu

Jokaiseen koulutustapahtumaan ilmoittaudutaan erikseen ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy kohdasta Ilmoittautuminen. Opintojaksoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta osallistumisen perumisesta laskutetaan peruutusmaksuna 75 € / koulutustapahtuma. Huomaa että osassa koulutustapahtumissa on rajoitettu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös puhelimitse tai sähköpostilla (ilmoittaudu siihen toimipaikkaan, jossa osallistut):
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

  • Oulun toimipaikka p. 044 465 2205, 044 465 2206, kesayo@pohjois-pohjanmaa.fi
  • Kuusamon toimipaikka p. 040 860 8715, kesayo@kuusamo.fi
  • Raahen toimipaikka, p. 044 021 0122, kesayo@raahe.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutusioon 1. Lukivalmiudet ja lukemaan oppiminen tästä linkistä

Ilmoittaudu koulutusosioon 2. Lukivaikeus ja sen merkitys itsetunnolle tästä linkistä

Ilmoittaudu koulutusosioon 3. Lukivaikeuden kanssa selviytyminen ja itseohjautuvuus tästä linkistä

Yhteistyössä: