Anatomy Trains 2

07.01.2015–08.01.2015 Oulu, Kuusamo, Pyhäjärvi, Raahe, Ylivieska

Aika ja paikka

Ke-to 7.-8.1.2015 
klo 9.00-16.00

Ylivieska,
tarkempi paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu liikuntalääketieteen, fysioterapian ja urheilufysioterapian sekä liikunnan erityisosaajille

Kouluttaja

Ari-Pekka Lindberg
Teacher, Coach: Trainer4you, ATAT (Anatomy Trains Associate Teacher), MTIT (Myofascial Taping Instructor)
Physiotherapist: OMI,MDT, specialised in function and therapeutic exercise of the spine
Personal Trainer (Trainer4you), Matrix Movement Trainer (MMT)

Tavoitteet

  • AT-linjojen kertaus staattisessa asennossa. Arviointiin saadaan merkittävästi lisä syvyyttä toiminnallisen liikkeen arvioinnilla
  • Perustuu tietotaitoon ensimmäisestä AT I koulutuksesta, jonka pohjalta kehitetään faskiaalista tuntumaa manuaaliseen käsittelyyn
  • Opi hyödyntämään DASIE menetelmän vahvuuksia
  • Asennon arviointi – Bodyreading, valmistaa sinut kokonaisvaltaisempaan ja yksityiskohtaisempaan arviointiin, jota syvennetään lisää tulevilla FRSB-kursseilla
  • Lisää toiminnallisen liikkeen analyysiä, jotta opitaan näkemään faskian liukuminen sekä ymmärtämään paikallisten ja globaalien yhteyksien vaikutus toisiinsa
  • Sylinteri-konsepti, jota käytetään erityisesti vartalossa, otetaan mukaan asennon arviointiin, Bodyreadingiin. 
  • Tehdään tutummaksi taivutuksen, kallistuksen, siirtymisen ja kierron käsitteitä samalla kun kehitetään Faskiaalista Tuntumaa
  • Opitaan Faskia-käsittelyn periaatteet avustetusta ja vastustetusta vapautuksesta suhteessa asennon arviointiin Bodyreadingiin, kudosten tason liikkeisiin, tasojen erotteluun, jännitteen vähentämiseen käyttäen Schleipin mallia mekanoreseptoreista halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.
  • Luodaan malli globaalista ja paikallisesta jännitemallista – expressit vs. Paikalliset – AT linjat vs. yksittäiset lihakset. Nähdään paikallisen jännitteen tasapainottamisen merkitys ja yhteys globaaliin yhtälailla kuin globaalin tasapainottamisen merkitys ja yhteys paikalliseen tasapainoon.

Koulutus on yhteydessä tulevaan FRSB-koulutusjatkumoon, jossa syvennytään kehon erillisalueiden toiminnalliseen anatomiaan ja myofaskian tasapainottamiseen.

Sisältö

Opi arvioimaan ja korjaamaan kehon myofaskiaalisia asentomalleja. Opiskelemalla Anatomy Trainsin mukaista asennon arviointi menetelmää, opit tulkitsemaan kehon asento- ja liikemalleja niin paikallisen yksityiskohtaisesti kuin globaalin kokonaisvaltaisesti. Kaikkien tavoitteena oleva 3-ulotteinen näkemys kehosta on askeleen lähempänä tämän koulutuksen jälkeen.

Opetamme sinulle kuinka luotettavasti, monin eri keinoin pääset käsittelemään ja mobilisoimaan eri faskia-rakenteita. Ja mikä vieläkin tärkeämpää, miksi, milloin ja miten käsittelisit eri myofaskiaalisia rakenteita. Käsittelytavat ja niiden vaikutukset opetetaan niiden rakenteellisessa ja toiminnallisessa kontekstissa. Tämä ainutlaatuinen opetustapa johtaa laajempaan ja yksityiskohtaisempaan ymmärrykseen, jota kehitetään lisää jatkokoulutuksissa.

AT II koulutuksessa tutustutaan Syvään etulinjaan, Toiminnallisiin ja Yläraajan linjoihin

Uusin teoria, yhteistyössä Robert Schleipin kanssa, tuo esiin kuinka voimme vaikuttaa faskiaan mekanoreseptoreita stimuloiden. Teoriassa tuodaan yhteen monien huippututkijoiden ja eri lähestymistapojen nykykäsitystä faskia-käsittelyn ja toiminnallisen anatomian maailmasta.

FRSB-koulutusten sarja, joka on AT I ja II koulutuksiin jatkoa, perustuu viimeisimpään tutkimukseen, mitä sovelletaan käytäntöön käytännönläheisesti, jotta varmistutaan faskian käsittelyn  avaavan ja tasapainottavan kudosta niin paikallisesti kuin globaalisti parhaalla mahdollisella tavalla. Myofaskiaalisen anatomian maailma laajentuu erittäin nopeasti ja me haluamme pitää sinut ajan tasalla sekä kehityksen edellä.

Hinta

360 €

Ilmoittaudu

8.12. mennessä Pohjois-Pohjanmaan Ylivieskan toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Huomaa!

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään 11.-12.11.2014
Tutustu ja ilmoittaudu jo nyt.

Anatomy Trains 1